Kinesitherapie

Typtien

Doelgroep

Wie op een juiste manier leert werken op een computer ontwikkelt op termijn een fijnere motoriek. Blind typen is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Op deze manier krijgen kinderen die moeilijkheden hebben met schrijven omwille van fijnmotorische problemen, dyspraxie of dyslexie de kans om deze motoriek beter te ontwikkelen.

  • Kinderen met handvaardigheidsproblemen
  • Dyslexie
  • Lateralisatieproblemen
  • ADD, ADHD
  • ASS
  • DCD of dyspraxie

Doelstelling

Een minder ontwikkelde fijne motoriek hangt samen met handvaardigheidsproblemen, hetgeen zich in de praktijk vertaalt naar problemen bij bijvoorbeeld het schrijven, tekenen, knippen, typen, …

Enerzijds is het voor deze kinderen moeilijker om te leren typen, aangezien typen bestaat uit een geheel van kleine en aparte fijnmotorische handelingen die elkaar vlot moeten opvolgen.

Maar juist omdat deze kinderen vaak langzaam en onnauwkeurig schrijven, kan anderzijds het typen voor deze kinderen van groot belang zijn. Op deze manier is het voor hen immers mogelijk om een grotere hoeveelheid schrijfopdrachten te verwerken of om een taak af te leveren die er netjes moet uitzien.

Werkwijze

Bewust met iets anders bezig zijn om het onbewuste in één keer te automatiseren.

  • eerst letters en letterposities ontdekken

  • dan vanuit deze kennis motorisch uitvoeren

  • tot slot automatiseren

   

Optimale ondersteuning zonder tijdsdruk. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letter zonder eindeloze herhalingen en het juist typen zonder te kijken. Niet horizontaal, maar verticaal. Alle leerkanalen tegelijk aanspreken : auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, redeneren.

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

Chantal: +32 (0) 496 14 26 36

Johan: +32 (0) 497 62 63 28

Margot: +32 (0) 494 84 70 17