Kinesitherapie

Psychomotoriek voor kinderen

Doelgroep

Kleuters en lagere schoolkinderen kunnen motorisch onhandig zijn of "houterig" bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen of een slechte of slappe lichaamshouding hebben.
Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes.
Of het kan moeite hebben met stilzitten en om zich lang te concentreren.

Het leren schrijven gebeurt moeizaam en vertraagd, het kind heeft moeite met het wisselen van draairichtingen en maakt omkeringen.
Als uw kind veranderde van een vrolijke, actieve kleuter naar een onzeker, faalangstig lager schoolkind is het nodig dit verder te onderzoeken en in te grijpen.

Indicaties bij peuters en kleuters

 • motorische ontwikkelingsachterstand: wanneer je kind motorisch niet gelijklopend ontwikkelt  met leeftijdsgenootjes , daardoor onzeker wordt en vaak zegt “ik kan dat niet”
 • problemen met fijne motorische opdrachten (tekenen, kleuren, knippen , schrijven...)
 • problemen met handkeuze en lateraliteit (voorkeurswerkrichting)
 • wanneer je kind houterig beweegt, moeite heeft met middellijn overkruising  en gekruiste coördinaties.

 

Indicaties bij schoolkinderen

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • Developmental Coordination Disorder (DCD) ADHD, ADD (concentratieproblemen) en ASS (autismespectrumstoornis)
 • schrijfproblemen
 • lateraliteitsproblemen
 • visuomotorische problemen
 • stress bij kinderen (psychosomatische klachten, hyperventilatie...)
 • houdingsafwijkingen

Doelstelling

Kinderen leren spelenderwijs. Al bewegend ontwikkelen ze hun spieren, zintuigen en motoriek. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat vanzelf. Bij sommige kinderen echter is er sprake van vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening van de zintuigen, het zenuwstelsel of van het houdings- en bewegingsapparaat.
Het kan ook komen door een tekort aan motorische ervaring.
Soms is de oorzaak niet aanwijsbaar.

Problemen in de motoriek kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld en de leermogelijkheden van het kind. Psychomotoriek kan hen daarbij helpen. Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Door gericht en spelend te bewegen in onze praktijk, ontwikkelen kinderen het gebruik van hun zintuigen en hun motoriek. Zo werken ze ook aan de algemene leervoorwaarden zoals: de automatisering van motorische basisvoorwaarden, het zelfvertrouwen en de ruimtelijke oriëntatie.

Naast de grove motoriek wordt  ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de fijne motoriek en meer bepaald aan de schrijfmotoriek. Er wordt nagegaan of er een goede symmetrie-ontwikkeling en lateraliteitsontwikkeling  heeft plaats gehad, of de draairichtingen geautomatiseerd zijn of dat er nog veel omkeringen gemaakt worden, of de handkeuze duidelijk is  en of de pengreep en zithouding in orde zijn.

Werkwijze

Bij elke leeftijd horen bepaalde vaardigheden. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de psychomotorische therapeut een volledig beeld van het motorische niveau. De ouders, de school, de huisarts en andere betrokkenen kunnen nuttige informatie geven over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.
Aan de hand van al deze gegevens wordt een behandelingsplan opgemaakt en besproken.

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten zodat het kind weer plezier krijgt in bewegen en de normale, spontane ontwikkelingsspiraal weer op gang komt!

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

Chantal: +32 (0) 496 14 26 36

Johan: +32 (0) 497 62 63 28

Margot: +32 (0) 494 84 70 17