Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek

Omschrijving

Het is een proces waarbij de psycholoog een kind of jongere in zijn psychisch functioneren tracht te beschrijven en te begrijpen.  Tijdens

 een psychodiagnostisch onderzoek krijg je een antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de capaciteiten van mijn kind?
 • Moet mijn kind worden gestimuleerd?
 • Is mijn kind hoogbegaafd?
 • Heeft mijn kind zwakkere capaciteiten?
 • Mijn kind kan zich moeilijk concentreren, is er sprake van een concentratieprobleem?
 • Is mijn kind te impulsief?
 • Is er sprake van ADHD/ADD?
 • Zijn er aanwijzingen voor een leerstoornis?
 • Zou er sprake kunnen zijn van autisme?

Op deze manier kan je meer rekening houden met en je afstellen op de capaciteiten van je kind. Als je dit wenst, kan ook de school met deze resultaten aan de slag.

 • is er sprake van ADHD, ADD, ASS, hoogbegaafdheid, zwakbegaafdheid, hoogsensitiviteit, ...
 • aandacht- en concentratieproblemen
 • druk gedrag
 • sociale interacties die moeilijk lopen
 • het kind/de jongere presteert niet naar gelang zijn capaciteiten of de energie die hij in zijn schoolwerk steekt
 • afgeleid zijn
 • verveling op school
 • lijkt niet te kunnen volgen
 • depressieve of angstige kenmerken
 • de omgeving geeft aan dat er iets meer aan de hand zou kunnen zijn.

Doelstelling

We krijgen zicht op de sterkere en zwakkere capaciteiten van uw kind
door een antwoord te vinden op de vraag wat er onderliggend aan de hand is. Dit gebeurt door allerlei informatie te verzamelen aan de hand van observaties, vragenlijsten, gesprekken en testen bij het kind/jongere, de ouders en de omgeving. Een diagnose is een term dat de moeilijkheden omvat, maar vanuit het onderzoek proberen we concreet op zoek te gaan naar volgende handvatten en tips en indien nodig een juiste doorverwijzing te doen naar een andere hulpverlener, zodat jullie hier verder mee kunnen.

Werkwijze

Eerst vindt er een intake plaats, waarin jullie vraag volledig wordt geëxploreerd. Op basis van de intake, wordt er samen gekeken naar welke testen er best afgenomen worden. Dit kan een intelligentieonderzoek zijn, maar er kan ook een neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden waarbij er bijvoorbeeld naar aandacht en concentratie, geheugen of planningsvaardigheden wordt gekeken. Per onderzoek wordt er meestal twee uur voorzien. Een vragenlijstonderzoek maakt vaak deel uit van dit onderzoek, waarbij zowel het kind, de jongere, de ouders en de leerkracht vragenlijsten dienen in te vullen. Soms wordt er ook aangeraden om een belevingsonderzoek uit te voeren, om een betere omkadering van bepaalde gedragingen te krijgen. Als ouders kan u ook een extra keer worden uitgenodigd om uitgebreid naar de ontwikkeling van uw kind te kijken. Hoe meer informatie er is, hoe beter er een geïntegreerd besluit gevormd kan worden. U krijgt zicht op de sterkere en zwakkere vaardigheden van uw kind. Wanneer er duidelijkheid is omtrent een diagnose, dient deze steeds bevestigd te worden door een kinderpsychiater.

De gehanteerde werkwijze wordt wel steeds op een individuele manier afgestemd op de hulpvraag en de cliënt. Niet elke therapeut werkt op eenzelfde wijze, hierdoor kan de beschrijving van hierboven wat afwijken van het traject dat u zal lopen.

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

0032 (0) 52 30 27 45