Psychotherapie

Relatietherapie

Doelgroep

Relatietherapie is een psychotherapievorm voor koppels die bestaat uit gesprekken met beide partners. Soms stellen koppels vast dat ze reeds lange tijd naast elkaar leven, maken ze vaak ruzie over dezelfde dingen, lopen ze steeds weer op dezelfde dingen vast of is er sprake van onverwerkte moeilijkheden. Er kan sprake zijn van seksuele problemen, jaloersheid, ontrouw, agressie, koppig stilzwijgen, er kunnen conflicten zijn rond de opvoeding van de kinderen, rond de plaats die de schoonfamilie inneemt,…

Doelstelling

Relatietherapie is een kans om samen uit te zoeken hoe dit komt en er verandering in te brengen. Er wordt gekeken welke dynamieken in het koppel leven, hoe er gecommuniceerd wordt, wie welke plaats krijgt toebedeeld. Onuitgesproken gevoelens en gedachten kunnen worden uitgesproken, in een veilige ruimte kan worden gepraat rond verdriet, kwaadheid, gekwetstheid, angst,... Door inzicht te krijgen, uit te klaren hoe elkeen zich voelt in de relatie kan er ruimte gemaakt worden om nieuwe dingen uit te proberen, op zoek te gaan naar nieuwe relatiepatronen.

Werkwijze

Eerst vindt een intake plaats. Dit is een eerste kennismaking waarin wordt besproken met welke verwachtingen jullie op gesprek komen, we kijken of jullie vraag aansluit bij ons aanbod. We brengen in kaart wie jullie zijn, wat er goed gaat in jullie leven, wat er minder goed gaat. De therapie bestaat uit wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken van telkens 60 minuten. Relatietherapie is erop gericht de verbindende krachten in de relatie weer sterker te maken en de communicatie te verbeteren zodat koppels opnieuw meer verbondenheid  in hun relatie kunnen vinden. Naarmate de therapie vordert, kan er meer tijd tussen de gesprekken komen.

De gehanteerde werkwijze wordt wel steeds op een individuele manier afgestemd op de hulpvraag en de cliënt. Niet elke therapeut werkt op eenzelfde wijze, hierdoor kan de beschrijving van hierboven wat afwijken van het traject dat u zal lopen.

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

Nathalie: +32 (0) 474 31 91 47