Psychotherapie

Voor ouders

Doelgroep

Soms merk je als ouder op dat het binnen je gezin of bij je kind moeilijk loopt. Je hebt al heel wat geprobeerd, maar je merkt dat je er zelf niet altijd uit geraakt. Je wil dan graag tips en handvatten hoe je als ouder met deze moeilijkheden kan omgaan.

 • Algemeen functioneren: dwangproblemen, grenzen stellen, hoogbegaafdheid, omgaan met ziekte, perfectionisme, schoolmoeheid, zelfzorg, zwakbegaafdheid,...
 • Emotionele problemen: angsten, depressie,faalangst, fobieën, laag zelfbeeld, onzekerheid, paniekaanvallen, piekeren, postnatale depressie, rouw, selectief mutisme, sombere gemoedstoestand, stress, trauma, verlieservaringen, weinig zelfvertrouwen, ...
 • Gedragsproblemen: agressie, boosheid, impulsbeheersing, ...
 • Gezinsfunctioneren: adoptie, echtscheiding, familiale moeilijkheden, pleeggezinnen, veranderingen in gezinssituatie,
 • Levensvragen: identiteitsproblemen, innerlijke conflicten, midlifecrisis, zelfdodingsgedachten, zingeving, ...
 • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrumstoornissen, dyspraxie, Gilles de la tourette,, …
 • Opvoedingsvragen
 • Persoonlijkheid: borderline, hoogsensitiviteit, ...
 • Psychosomatiek: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, vermoeidheid, ...
 • Regulatiestoornissen: eet- en slaapproblemen, huilbaby, zindelijkheidsproblemen, ...
 • Slachtofferhulp: crisis, overvallen, seksueel misbruik, ...
 • Sociaal-relationele problemen: assertiviteit, bindingsangst, conflicten, gebrekkige sociale vaardigheden, hechtingsproblemen, pesten en gepest worden, relatieproblemen, seksuele problemen, sociale angst, verlegenheid, ...

Doelstelling

De therapeut zoekt samen met u uit wat tot de situatie, zoals ze nu is, heeft geleid. Door inzicht te krijgen in de patronen, wordt er samen met de psychotherapeut een plan opgesteld hoe er met de moeilijkheden omgegaan kan worden. Er is oog voor julie omgeving: familie, vrienden en school, maar ook hoe elk individu binnen jullie gezin functioneert en diens gevoelens en gedachten. Een psychotherapeut gaat vanuit zijn kennis en ervaringen samen met jou en je omgeving op zoek naar een manier om de moeilijkheden het hoofd te bieden.

Werkwijze

Eerst vindt een intake plaats. Dit is een eerste kennismaking met jou en jouw gezin, waarin wordt besproken met welke verwachtingen je op gesprek komt. We kijken of jouw vraag aansluit bij ons aanbod. Een intake is een wederzijdse kennismaking, het is belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de therapeut. Wanneer beslist wordt om samen verder te gaan, worden de moeilijkheden uitgebreid in kaart gebracht en volgen er een aantal sessies waarin we samen met jou, advies op maat formuleren. Een ouderbegeleiding heeft vaak een lagere frequentie. Er wordt gemiddeld één keer per maand afgesproken. 

De gehanteerde werkwijze wordt wel steeds op een individuele manier afgestemd op de hulpvraag en de cliënt. Niet elke therapeut werkt op eenzelfde wijze, hierdoor kan de beschrijving van hierboven wat afwijken van het traject dat u zal lopen.

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

Nathalie: +32 (0) 474 31 91 47