Psychotherapie

Voor kinderen

Doelgroep

Soms merk je dat je kind zich niet altijd even goed in zijn vel voelt. Deze periode kan van korte duur zijn en vanzelf overgaan, maar soms blijft het duren en geraak je er als ouders samen met je kind zelf niet uit. Een externe hulpbron kan dan welkom zijn, al is het maar om samen te kijken waar de moeilijkheden vandaan komen. Indien nodig kan er ook therapeutisch gewerkt worden.

 • Algemeen functioneren: dwangproblemen, grenzen stellen, hoogbegaafdheid, omgaan met ziekte, perfectionisme, schoolmoeheid, zelfzorg, zwakbegaafdheid,...
 • Emotionele problemen: angsten, depressie,faalangst, fobieën, laag zelfbeeld, onzekerheid, paniekaanvallen, piekeren, rouw, selectief mutisme, sombere gemoedstoestand, stress, trauma, verlieservaringen, weinig zelfvertrouwen, ...
 • Gedragsproblemen: agressie, boosheid, impulsbeheersing, ...
 • Gezinsfunctioneren: adoptie, echtscheiding, familiale moeilijkheden, pleeggezinnen, veranderingen in gezinssituatie, ...
 • Levensvragen: identiteitsproblemen, innerlijke conflicten, zelfdodingsgedachten, zingeving, ...
 • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrumstoornissen, dyspraxie, Gilles de la tourette, ...
 • Persoonlijkheid: hoogsensitiviteit, ...
 • Psychosomatiek: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, vermoeidheid, ...
 • Regulatiestoornissen: eet- en slaapproblemen, huilbaby, zindelijkheidsproblemen, ...
 • Slachtofferhulp: crisis, overvallen, seksueel misbruik, ...
 • Sociaal-relationele problemen: assertiviteit, bindingsangst, conflicten, gebrekkige sociale vaardigheden, hechtingsproblemen, pesten en gepest worden, relatieproblemen, seksuele problemen, sociale angst, verlegenheid, ...

Doelstelling

Psychotherapie bestaat eruit om op het niveau van het kind te communiceren over de moeilijkheden. Dit kan aan de hand van gesprekken, spel, verhalen, creatieve technieken of opdrachtjes. De therapeut zoekt met je uit wat tot de situatie zoals ze nu is, heeft geleid. Door inzicht te krijgen in de gedachten, gevoelens en denkpatronen, wordt er samen met de psychotherapeut een plan opgesteld hoe er met de moeilijkheden omgegaan kan worden. Er is oog voor de innerlijke wereld maar ook voor de context; familie, vrienden en school. Deze spelen immers een rol in het leven en hoe men zich voelt. Een psychotherapeut gaat vanuit zijn kennis en ervaringen samen met het kind, de ouders en de omgeving op zoek naar een manier om de moeilijkheden het hoofd te bieden.

Werkwijze

Eerst vindt een intake plaats. Dit is een eerste kennismaking samen met het kind en de ouders, waarin wordt besproken met welke verwachtingen men op gesprek komt. We kijken of jullie vraag aansluit bij ons aanbod. Een intake is een wederzijdse kennismaking, het is belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de therapeut. Wanneer beslist wordt om samen verder te gaan, volgt er een belevingsonderzoek, waarbij de gevoelens, gedachten en gedragingen van het kind in kaart worden gebracht. Dit om een goede start van de therapie te kunnen nemen. Een belevingsonderzoek bestaat gemiddeld uit 4 sessies.  De ouders kunnen indien nodig nog een extra keer uitgenodigd worden voor informatieverzameling. Nadien volgt er samen met het kind en de ouders een adviesgesprek, waarin de bevindingen worden besproken en het plan van aanpak wordt opgesteld. Als een therapie nodig blijkt, zal deze steeds op de noden van het kind afgestemd worden. 

De gehanteerde werkwijze wordt steeds op een individuele manier afgestemd op de hulpvraag en de cliënt. Niet elke therapeut werkt op eenzelfde wijze, hierdoor kan de beschrijving van hierboven wat afwijken van het traject dat u zal lopen.

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

Nathalie: +32 (0) 474 31 91 47