Psychotherapie

Voor jongeren

Doelgroep

Soms merk je, dat je je niet altijd even goed in je vel voelt. Deze periode kan van korte duur zijn en vanzelf overgaan, maar soms blijft het duren en geraak je er zelf niet uit. Soms heb je al beroep gedaan op je gezin, familie, leerkrachten of vrienden, maar kunnen zij jou ook niet verder helpen. Een psychotherapeut kan hier dan in je verhaal instappen en samen met jou (en belangrijke anderen in jouw leven) op zoek gaan naar hoe je moeilijkheden in elkaar zitten en hoe er hiermee aan de slag gegaan kan worden.

 • Algemeen functioneren: dwangproblemen, grenzen stellen, hoogbegaafdheid, omgaan met ziekte, perfectionisme, schoolmoeheid, zelfzorg, zwakbegaafdheid,...
 • Emotionele problemen: angsten, depressie,faalangst, fobieën, laag zelfbeeld, onzekerheid, paniekaanvallen, piekeren, rouw, selectief mutisme, sombere gemoedstoestand, stress, trauma, verlieservaringen, weinig zelfvertrouwen, ...
 • Gedragsproblemen: agressie, boosheid, impulsbeheersing, ...
 • Gezinsfunctioneren: adoptie, echtscheiding, familiale moeilijkheden, pleeggezinnen, veranderingen in gezinssituatie,
 • Levensvragen: identiteitsproblemen, innerlijke conflicten, zelfdodingsgedachten, zingeving, ...
 • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrumstoornissen, dyspraxie, Gilles de la tourette, ...
 • Persoonlijkheid: borderline, hoogsensitiviteit, ...
 • Psychosomatiek: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, vermoeidheid, ...
 • Regulatiestoornissen: eet- en slaapproblemen, ...
 • Slachtofferhulp: crisis, overvallen, seksueel misbruik, ...
 • Sociaal-relationele problemen: assertiviteit, bindingsangst, conflicten, gebrekkige sociale vaardigheden, hechtingsproblemen, pesten en gepest worden, relatieproblemen, seksuele problemen, sociale angst, verlegenheid, ...

Doelstelling

De therapeut zoekt met je uit wat tot de situatie, zoals ze nu is, heeft geleid. Door inzicht te krijgen in jouw gedachten, gevoelens, gedrag en denkpatronen, wordt er samen met de psychotherapeut een plan opgesteld hoe er met de moeilijkheden omgegaan kan worden. Er is oog voor jouw innerlijke wereld maar ook voor jouw omgeving: familie, vrienden en school. Deze spelen immers een rol in jouw leven en hoe je je voelt. Een psychotherapeut gaat vanuit zijn kennis en ervaringen samen met jou en je omgeving op zoek naar een manier om de moeilijkheden het hoofd te bieden.

Werkwijze

Eerst vindt een intake plaats. Dit is een eerste kennismaking met jou en als je zelf wilt ook met jouw ouders, waarin wordt besproken met welke verwachtingen je op gesprek komt. We kijken of jouw vraag aansluit bij ons aanbod. Een intake is een wederzijdse kennismaking, het is belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de therapeut. Wanneer beslist wordt om samen verder te gaan,  kan er afhankelijk van je leeftijd, je aanmeldingsvraag en de werkwijze van de psycholoog een belevingsonderzoek uitgevoerd worden, waarbij jouw gevoelens, gedachten en gedragingen kaart worden gebracht. Bij anderen kan er onmiddellijk van start gegaan worden met therapeutische gesprekken. 

Een belevingsonderzoek bestaat gemiddeld uit 3 sessies.  Jouw ouders worden meestal - in samenspraak met jou - nog een keer uitgenodigd voor informatieverzameling. Dit is natuurlijk afhankelijk van jouw leeftijd en aard van moeilijkheden, in welke mate je ouders betrokken zullen worden. Nadien volgt er een adviesgesprek, waarin de bevindingen worden besproken en het plan van aanpak wordt opgesteld. Als een therapie nodig blijkt, kijken we samen met jou op welke manier deze haalbaar is.

De gehanteerde werkwijze wordt wel steeds op een individuele manier afgestemd op de hulpvraag en de cliënt. Niet elke therapeut werkt op eenzelfde wijze, hierdoor kan de beschrijving van hierboven wat afwijken van het traject dat u zal lopen.

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

Nathalie: +32 (0) 474 31 91 47