Psychotherapie

Voor gezinnen

Doelgroep

Met uw gezin doorlopen jullie een heel levenstraject. Jullie maken samen verschillende fasen door, zoals de geboorte van kinderen, de kinderjaren, tieners, pubers,... Vaak stelt u als gezin vast dat elke periode samenhangt met een aantal veranderingen binnen uw gezin. En elke verandering brengt aanpassingen met zich mee. Tevens kan uw gezin ook onderhevig zijn aan wijzigingen binnen het gezinssysteem, zoals een overlijden, een echtscheiding, een nieuw-samengesteld gezin,… In gezinstherapie is er ruimte om samen met de therapeut stil te staan bij al deze ingrijpende veranderingen en gebeurtenissen. Samen met het gezin gaan we opzoek naar nieuwe perspectieven om met deze levensgebeurtenissen om te gaan en opnieuw een evenwicht binnen het gezin te installeren.

 • Algemeen functioneren: dwangproblemen, grenzen stellen, hoogbegaafdheid, omgaan met ziekte, perfectionisme, schoolmoeheid, zelfzorg, zwakbegaafdheid,...
 • Emotionele problemen: angsten, depressie,faalangst, fobieën, laag zelfbeeld, onzekerheid, paniekaanvallen, piekeren, postnatale depressie, rouw, selectief mutisme, sombere gemoedstoestand, stress, trauma, verlieservaringen, weinig zelfvertrouwen, ...
 • Gedragsproblemen: agressie, boosheid, impulsbeheersing, ...
 • Gezinsfunctioneren: adoptie, echtscheiding, familiale moeilijkheden, pleeggezinnen, veranderingen in gezinssituatie,
 • Levensvragen: identiteitsproblemen, innerlijke conflicten, midlifecrisis, zelfdodingsgedachten, zingeving, ...
 • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrumstoornissen, dyspraxie, Gilles de la tourette,, …
 • Opvoedingsvragen
 • Persoonlijkheid: borderline, hoogsensitiviteit, ...
 • Psychosomatiek: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, vermoeidheid, ...
 • Regulatiestoornissen: eet- en slaapproblemen, huilbaby, zindelijkheidsproblemen, ...
 • Slachtofferhulp: crisis, overvallen, seksueel misbruik, ...
 • Sociaal-relationele problemen: assertiviteit, bindingsangst, conflicten, gebrekkige sociale vaardigheden, hechtingsproblemen, pesten en gepest worden, relatieproblemen, seksuele problemen, sociale angst, verlegenheid, ...

Doelstelling

De therapeut zoekt steeds samen met uw gezin uit welke levensgebeurtenissen ervoor gezorgd hebben dat de situatie is zoals ze zich op dit ogenblik voordoet. Dit door inzicht te krijgen in de heersende gezinssystemen. Elk gezinslid krijgt de mogelijkheid om zijn visie van het gezinsgebeuren in alle openheid bespreekbaar te stellen. Nadien wordt er samen met psychotherapeut en het gezin bekeken hoe er met deze patronen, zorgen en moeilijkheden omgegaan kan worden en hoe opnieuw een harmonie geïnstalleerd kan worden in het gezin. Steeds opnieuw zal er oog zijn voor heel het gezinssysteem, de individuen op zich, maar ook de context van het gezin is van groot belang (familie, vrienden,…). De therapeut gaat vanuit zijn kennis en ervaring samen met jouw gezin en omgeving op zoek naar een manier om het evenwicht binnen het gezin te herstellen.

Werkwijze

Eerst vindt een intake plaats. Dit is een eerste kennismaking met jou en jouw gezin, waarbij de moeilijkheden in het gezinssysteem uitgebreid in kaart worden gebracht door het gezin. Tevens wordt er ruimte gemaakt om te bespreken met welke verwachtingen jullie op gesprek komen. We kijken of jullie vraag aansluit bij ons aanbod. Een intake is een wederzijdse kennismaking, het is belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij de therapeut. Wanneer beslist wordt om samen verder te gaan, volgen er nadien een aantal sessies waarin we in samenwerking met alle gezinsleden, opnieuw een evenwicht trachten te installeren binnen jullie gezin. De therapeut zal zich steeds ‘meerzijdig partijdig opstellen’, wat wil zeggen dat er plaats is voor de mening en de visie van elk gezinslid. Om deze reden zal er binnen de gezinstherapie het liefst aan de slag gegaan worden met heel het gezin. Uit praktische overwegingen is dit natuurlijk niet steeds mogelijk en sluiten gezinsleden soms aan in verdere sessies. Afhankelijk van de noden van het elk gezinslid apart, kan er tevens geopteerd worden om een aantal individuele sessies te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld voor vraagverheldering. Gezinsgesprekken vinden meestal tweewekelijks of maandelijks plaats, afhankelijk van de problematiek. Een sessie gezinstherapie duurt telkens 60 minuten.

De gehanteerde werkwijze wordt wel steeds op een individuele manier afgestemd op de hulpvraag en de cliënt. Niet elke therapeut werkt op eenzelfde wijze, hierdoor kan de beschrijving van hierboven wat afwijken van het traject dat u zal lopen.

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

Nathalie: +32 (0) 474 31 91 47