Huyghe

Nathalie

Wie ben ik

Mijn naam is Nathalie Huyghe (°1985). Ik behaalde mijn Master in de Criminologische Wetenschappen (VUB). Ik wou mij verder specialiseren om met mensen aan de slag te gaan en behaalde aansluitend mijn Master in de Klinische Psychologie (VUB). Ik heb als psychologe meer dan vijf jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen binnen de gezondheidzorg en de integrale jeugdhulp. Sinds 2016 ben ik verbonden aan praktijk Tonus. Ik ben ook nog werkzaam als zelfstandige therapeute/psychologe in twee andere praktijken.

Opleidingen

  • Psychotherapieopleiding (4 jaar): Integratieve, Humanistische en Experiëntiële psychotherapie  aan de academie voor Integratieve, Humanistische en Experiëntiële psychotherapie in Gent (i.o).
  • Bijkomende specialisaties (1 jaar): Gezins- en Relatietherapie aan de Educatieve Academie Antwerpen
  • Kortdurende Workshops en opleiding: Creatief aan de slag gaan met kinderen/jongeren/gezinnen en volwassenen (Rapunzel)
  • Basisopleiding: Criminologische wetenschappen en Klinische psychologie (VUB)
  • Lid van de Belgische federatie van psychologen (BFP)
  • Lid van de Vlaamse Verenging voor Klinische Psychologen (VVKP)
  • Lid van BNVIP (Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie)
  • Erkenningsnummer bij de psychologencommissie: 852115562

Ik deed ervaring op in verschillende werkdomeinen. Zo liep ik stage als Criminoloog bij Politionele instanties. Als Klinisch Psycholoog liep ik zes maand stage in het UKJA (Universitaire Kinder- & Jeugdpsychiatrie te Antwerpen). Op heden werk ik als contextbegeleidster voor de integrale jeugdzorg. Ik begeleid er kinderen, jongeren, ouders, gezinnen en hun omgeving in problematische leefsituaties. Tevens ben ik als therapeut ook nog in twee andere praktijken actief.

Werkwijze

Terugbetaling:
Ik ben erkend psycholoog door de verschillende mutualiteiten. Terugbetaling door de mutualiteit is daardoor gedeeltelijk mogelijk. Raadpleeg hiervoor steeds uw mutualiteit.

Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens wil en kan groeien. Vanuit deze kracht gaan we samen op weg om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Daarom is elk contact met cliënten steeds opnieuw een unieke ervaring. Ik stem mijn therapie dan ook af op de noden, wensen  en krachten van de cliënt. Hierbij staat de cliënt en zijn omgeving steeds centraal.

Aanbod

Mijn aanbod in psychotherapie en begeleiding is gericht op kinderen, jongeren en volwassenen. Er wordt aan de slag gegaan met individuen, ouders, gezinnen en koppels.

Samen met kinderen, jongeren en ouders werk ik rond de heersende zorgen. Samen brengen we deze in kaart. Nadien kan er al dan niet een begeleidingstraject opgesteld worden.

Tevens kunnen ouders en gezinnen bij mij terecht voor opvoedingsondersteuning, oudertherapie of gezinstherapie. Samen gaan we op zoek naar wat er moeilijk loopt binnen het gezinssysteem (oorspronkelijke gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, éénouder gezinnen...) en hoe we samen met alle leden een nieuwe weg kunnen bewandelen.

Relatietherapie wordt aangeboden om samen met beide partners de verschillende wensen, noden en verwachtingen van het koppel in kaart te brengen. We bekijken samen wat de verlangens van elk individu zijn en hoe we deze kunnen verzoenen binnen een relatie. 

Tijdens individuele begeleidingen probeer ik samen met de volwassenen de hulpvraag in kaart te brengen. Op basis van deze hulpvraag proberen we samen zicht te krijgen op je doelstellingen en verwachtingen. Nadien zal er een gezamenlijk traject besproken worden.

Het is steeds belangrijk dat het kind, jongeren, volwassene, koppel, ouder of gezin zich goed voelt bij de therapeut en haar manier van werken. Op basis hiervan wordt beslist of er al dan niet een traject opgestart zal worden. Eveneens is het mogelijk dat ik, als therapeut, niet de meest gepaste ondersteuning kan bieden, ook dan zullen we samen op zoek gaan naar een meer geschikt traject. Tevens kan er op vraag van de cliënt steeds samengewerkt worden met hulpverlening, dokters, psychiaters, scholen, clb en andere belangrijke hulpbronnen.

Aanmelden/afspraak maken:
U kan me bij voorkeur bereiken via e-mail: nathal.huyghe@gmail.com
Daarnaast kan u me ook telefonisch contacteren op het nummer 0474/31.91.47.
Indien ik niet onmiddellijk bereikbaar ben, laat dan u naam en telefoonnummer na, en dan probeer ik u zo spoedig mogelijk te contacteren.

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

0032 (0) 52 30 27 45