Kinesitherapie

Manuele therapie

Doelgroep

Manuele therapie is een bijzondere bekwaamheid binnen de kinesitherapie en richt zich op neuromusculoskeletale aandoeningen, gebaseerd op klinisch redeneren, gebruik makend van specifieke diagnostische- en behandelingstechnieken, inclusief manuele technieken en therapeutische oefenvormen. Een behandeling kan bestaan uit o.a. mobilisaties, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, zachte manipulaties van de gewrichten, stretching, neurogene mobilisaties, diepe dwarse fricties, triggerpunt behandeling, harmonics, medische oefentherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekschool.

  • Rugklachten
  • Nekklachten
  • Klachten ter hoogte van andere gewrichten : knie, schouder, elleboog, pols, ‚Ķ

Doelstelling

Van groot belang in het manueel therapeutisch onderzoek is de oorzaak en de tijdslijn van het letsel. Op die manier oordeelt de manueel therapeut of de oorzaak al dan niet op de plaats van het letsel ligt of door andere factoren veroorzaakt wordt. Het is de bedoeling je functionele hinder na te gaan. De behandeling is in eerste instantie gericht op het kunnen hernemen van je dagdagelijkse activiteiten en op je algemene gezondheid.

Werkwijze

Eerst wordt er tijdens een vraaggesprek gepolst naar het ontstaan van de klachten, vervolgens worden de gewrichten in kwestie onderzocht en wordt een behandelingsplan vooropgesteld. Daarna volgt de behandeling, die kan afhankelijk van het letsel zowel manueel zijn, bestaan uit oefeningen of een combinatie van beide. Deze behandeling duurt telkens 30 minuten maar vaak wordt een oefenprogramma voor thuis meegegeven.

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

Chantal: +32 (0) 496 14 26 36

Johan: +32 (0) 497 62 63 28

Margot: +32 (0) 494 84 70 17