Logopedie

Taalproblemen

Doelgroep

Sommige kinderen hebben een vertraagde taalontwikkeling of vertonen een afwijkende taalontwikkeling. Dit kan op verschillende vlakken: taalinhoud (bv. een beperkte woordenschat), taalvorm (bv. meervoudsvorming, verkeerd gebruik van de voornaamwoorden, foutieve vervoegingen van de werkwoorden of korte eenvoudige zinnen) en taalgebruik (bv. figuurlijk taalgebruik niet begrijpen of geen rekening houden met wat de luisteraar al dan niet weet).

Bij andere kinderen zien we fonologische problemen. Deze worden vaak verward met articulatieproblemen. Onder fonologie verstaan we de klankleer van de spraak. Deze bestaat uit een heleboel regels die we tijdens onze kindertijd geleidelijk oppikken door volwassenen te horen praten. Een voorbeeld is de uitspraak van ‘hond’: we schrijven ‘d’, maar spreken toch een ‘t’ uit. Kinderen met fonologische problemen gaan deze klankregels niet of verkeerd toepassen, bijvoorbeeld ‘toe’ zeggen i.p.v. ‘koe’, ‘jip’, i.p.v. ‘lip’ of ‘boek’ i.p.v. ‘broek’. Deze kinderen denken meestal dat ze de woorden correct uitspreken waardoor ze niet begrijpen wat ze moeten veranderen.

Werkwijze

Bij een vertraagde of afwijkende taal zal de logopediste uw kind de taalregels op een speelse manier aanleren. Als er fonologische problemen zijn vast gesteld wordt er gewerkt volgens de therapie van Hodson & paden (vanaf 2 à 2,5 jaar) of Metaphon (3,5 tot 6 jaar). 

Om de beste resultaten te behalen is het van belang dat er zo veel mogelijk geoefend wordt in zo veel mogelijk verschillende settings. Het is daarom noodzakelijk om ook thuis te oefenen aan de hand van de oefeningen en tips die de logopediste meegeeft.

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

Freya: +32 (0) 477 43 47 40