Logopedie

Leerproblemen

Doelgroep

Kinderen kunnen vanaf het eerste leerjaar moeilijkheden ervaren met het leren lezen, schrijven en/of spellen. 

Sommigen van hen lezen nog te traag of onvoldoende correct waardoor ze niet het leesniveau behalen dat verwacht wordt volgens hun leeftijd. We zien bij hen onder andere hardnekkig spellen van woorden, een radende leesstijl of het verwisselen van letters zoals b en d.

Andere kinderen blijven moeite hebben met het spellen van woorden. Zij gaan bijvoorbeeld letters toevoegen (bv. melek i.p.v. melk), weglaten (bv. kasdeur i.p.v. kastdeur), vervangen (fos i.p.v. vos) of omkeren (bv. ie en ei). Of ze hebben moeite met het aanleren van de spellingsregels of om deze gecombineerd toe te passen bij bijvoorbeeld spontaan schrijven.

Andere kinderen vertonen problemen bij het aanvankelijk rekenen: splitsen, vergelijken van hoeveelheden en optellen en aftrekken tot 10 en 20. Bij het gevorderd rekenen zien we dikwijls dat kinderen de rekenregels wel kennen, maar ze niet kunnen toepassen in gemengde oefeningen. Of ze vinden het moeilijk om de maal- en deeltafels te onthouden.

  • leesproblemen of dyslexie;
  • spellingproblemen of dysorthografie;
  • rekenproblemen of dyscalculie

Werkwijze

Aan de hand van testen wordt vast gesteld of er bij uw kind leerproblemen aanwezig zijn. Indien dit het geval is, kan er gestart worden met therapie. Afhankelijk van de ernst is dit één of twee keer een half uur per week. Door middel van allerlei oefenmateriaal zal de logopediste uw kind helpen met het aanleren en onthouden van de basisvaardigheden voor lezen, spellen en rekenen.

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

Freya: +32 (0) 477 43 47 40