Logopedie

Articulatieproblemen

Doelgroep

Sommige kinderen slagen er niet in om bepaalde klanken correct uit te spreken, ook al zouden ze dat op hun leeftijd reeds moeten kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld over praten met de tong tussen de tanden waardoor je kind gaat lispelen of moeite met het uitspreken van de /r/. Ook jongeren en volwassenen met articulatieproblemen kunnen hier terecht.

Werkwijze

Praten doen kinderen al vanaf ze ongeveer één jaar zijn. Als ze een of meerdere klanken foutief uitspreken, is het niet gemakkelijk om dit te veranderen: ze moeten immers een automatisme aanpassen. De logopediste kan hier verandering in brengen en uw kind de correcte klank(en) aanleren, maar het is ook zeer belangrijk om thuis te oefenen. Op die manier kan uw kind de klank leren gebruiken in zo veel mogelijk spreeksituaties.

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

Freya: +32 (0) 477 43 47 40