Kinesitherapie

Bodymap

Doelgroep

De leeftijd van 0 tot 8 jaar is een heel belangrijke ontwikkelingsperiode.  Het is van groot belang dat we onze kinderen tijdens deze periode een heel rijke stimulerende omgeving aanbieden..  De missie van Bodymap is om iedereen te sensibiliseren over het belang van spelen en bewegen voor de ontwikkeling van kinderen. Zo geven we kinderen optimale kansen om hun eigen talenten te kunnen ontplooien.

  • Kinderen met handvaardigheidsproblemen
  • Lateralisatieproblemen
  • DCD of dyspraxie
  • Achterstand fijne motoriek
  • Achterstand grove motoriek

Doelstelling

Beweging is nodig om de hersenen en de zintuigen te stimuleren. Door te bewegen worden nieuwe zenuwbanen aangelegd tussen verschillende hersengebieden, die nodig zijn voor een goede ontwikkeling en samenwerking van de hersenen . Omdat er zoveel verschillende bewegingen zijn die uit meerder  gebieden in de hersenen aangestuurd worden , is het belangrijk dat de linker- en de rechter hersenhelft goed samen werken. Dit gebeurt via de hersenbalk , waarlangs de informatie wordt doorgegeven.

Werkwijze

Bodymap beschikt over een goed screeningssysteem om na te gaan of de primitieve babyreflexen goed werden opgenomen in hogere bewegingspatronen (reflexintegratie).

Van daaruit  wordt dan een oefenprogramma opgesteld om door gepaste bewegingsstimulaties de 5 fundamentele bewegingspatronen te integreren. De kinderen krijgen ook “huiswerkoefeningen” mee om de ouders bij de therapie te betrekken.

Deze zorgen ervoor dat het kind besef krijgt van de linker – en rechter lichaamshelft, de boven- en onderkant  en de voor- en achterkant van zijn lichaam.

Geregeld worden de kinderen opnieuw gescreend om de vooruitgang te bepalen .

Contacteer ons

Polderstraat 36

1840 Londerzeel

Chantal: +32 (0) 496 14 26 36

Johan: +32 (0) 497 62 63 28

Margot: +32 (0) 494 84 70 17